Vyhledávání


Kontakt

MAGAZÍN TÁBOR SOBĚ, MAGAZÍN TÁBORSKO SOBĚ
www.tabor.czin.eu

E-mail: taborskosobe@email.cz

HASIČI: Taktické cvičení – Madeta, a. s., Jindřichův Hradec

21.10.2009 13:32

JINDŘICHŮV HRADEC - 21. řína 2009 v dopoledních hodinách se v areálu firmy Madeta, a. s. České Budějovice, závod Jindřichův Hradec konalo taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému ÚO Jindřichův Hradec ve spolupráci s krizovým štábem obce s pověřenou působností.

Cílem cvičení bylo využití a ověření zásad řízení zásahu a schopností velitelů složek IZS při společném řízení sil a prostředků, ověření taktických postupů při likvidaci mimořádné události spojené s možností úniku nebezpečné látky v technologickém zařízení závodu, ověření koordinace složek IZS, ověření zásad taktické a operační úrovně při řízení zásahu se štábem velitele zásahu a ověření účinnosti opatření ochrany obyvatelstva v ohroženém prostoru.

Námětem cvičení bylo prasknutí skleněné části stavoznaku kondensátorů par amoniaku, čímž došlo k úniku čpavku z jednoho zásobníků v první sekci technologického zařízení firmy Madeta, a. s.

Na základě tohoto hlášení, které bylo na Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje ohlášeno prostřednictvím tísňové linky 112, byl vyhlášen poplach jednotlivým složkám IZS. Po jejich příjezdu na místo byly zahájeny činnosti spojené se záchranou osob a prvotním zamezením úniku nebezpečné látky. S tím souviselo vymezení nebezpečného prostoru, evakuace osob z ohrožených prostor a varování obyvatelstva v zóně ohrožení spuštěním výstražných sirén (9:00 – 9:30 hodin).

Druhou etapu cvičení (9:30 – 11:00 hodin) bylo úplné zastavení úniku chemikálie včetně povolání sil a prostředků k odstranění dalších možných následků a dále pak činnost štábu velitele zásahu a krizového štábu města Jindřichův Hradec, který operoval s informací od velitele zásahu o možnosti úniku látky do ovzduší a jejího dalšího rozšíření na město. Zároveň byly uzavřeny ohrožené komunikace.

Třetí fáze cvičení (11:00 – 12:00 hodin) spočívala v zajištění místa zásahu, zamezení dalšího úniku látky a v likvidačních pracích spojených s odstraněním následků mimořádné události. V této etapě cvičení byly už také zrušeny uzávěry ohrožených komunikací.

Do cvičení se zapojily všechny složky IZS, dále pak Městská policie Jindřichův Hradec, Město Jindřichův Hradec a Český červený kříž. Z jednotek HZS Jihočeského kraje na místě cvičili příslušníci jednotky z Jindřichova Hradce, chemický kontejner ze stanice České Budějovice a jednotky SDH obcí Jindřichův Hradec a Nová Bystřice.

Výsledky cvičení budou teprve hodnoceny.


 

Vendula Matějů

tisková mluvčí HZS Jihočeského kraje


TOPlist