Vyhledávání


Kontakt

MAGAZÍN TÁBOR SOBĚ, MAGAZÍN TÁBORSKO SOBĚ
www.tabor.czin.eu

E-mail: taborskosobe@email.cz

INTERNET: Web mapuje dopady nákupních center

12.10.2009 12:20

 

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 12. října 2009.

Ekologická organizace NESEHNUTÍ zprovoznila webové stránky, které mapují vliv velkých nákupních center na životní prostředí a rozvoj měst i jejich vztah k názorům veřejnosti. Součástí specializovaných webových stránek HYPER.CZ je i stále se rozrůstající databáze informací a monitoringu fungování super a hypermarketů v ČR i zahraničí. Pomocí vyhledávače REGISTR.HYPER.CZ si mohou občané vyhledat texty o působení konkrétních značek velkých řetězců, mohou hledat články o vztahu velkých nákupních center ke svým zaměstnancům i najít odborné výzkumy a tématické publikace. Webová aplikace je součástí dlouhodobého programu Zaostřeno na hypermarkety ekologického sdružení NESEHNUTÍ.

Česká republika patří mezi státy s největší koncentrací hypermarketů na obyvatele se zemí střední a východní Evropy. V kategorii potravin ovládají velká nákupní centra (hypermarkety, supermarkety a diskontní prodejny) dle výzkumů specializovaných agentur již většinu českého trhu (82 %). Jejich pokračující expanze sebou přináší celou řadu negativních dopadů – zábor zemědělské půdy a zeleně, nárůst automobilové dopravy, likvidaci malých prodejen a omezení pestrosti maloobchodní sítě, porušování právních předpisů ve vztahu k zaměstnancům, kvalitě zboží apod. Dle opakovaných sledování NESEHNUTÍ sebou výstavba velkých nákupních center přináší také kácení zeleně (v 61 % případů) či zásah do chráněných přírodních složek území (31 % záměrů). I to je jedním z důvodů, proč u české veřejnosti nastala změna v pohledu na další expanzi nákupních center – od nadšení ze začátku devadesátých let, po odmítaní v současnosti. Podle celostátního výzkumu z roku 2007 odmítá výstavbu dalších nákupních center více než 81 % občanů ČR. „Český trh i česká veřejnost je již dokonale přesycena rozrůstajícími se provozy nákupních řetězců. Chceme-li do budoucna chránit své životní prostředí, domácí producenty, zaměstnance i kvalitu prodávaného zboží, je nejvyšší čas přistoupit k regulaci další expanze řetězců tak, jak to udělala velká část západoevropských zemí“, říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Plány na výstavbu nových nákupních center v současnosti velice často provází nesouhlas a protesty místních obyvatel, urbanistů, maloobchodníků i představitelů samosprávy. NESEHNUTÍ těmto skupinám poskytuje již od roku 2000 poradenský servis ve formě konzultací, organizací veřejných besed a prezentací, asistencí v povolovacích procesech a zprostředkování výzkumů, studí i kontaktů na specialisty. Nyní mohou občané, kterým nejsou lhostejné dopady neregulované expanze nákupních řetězců, využívat také novou podobu webových stránek WWW.HYPER.CZ i s vyhledávací aplikací WWW.REGISTR.HYPER.CZ.
Nová podoba webových stránek, které jsou součástí dlouhodobého programu organizace NESEHNUTÍ nazvaného
Zaostřeno na hypermarkety, nabízí svým uživatelům aktuality týkající se nákupních center, výzkumy a studie zkoumající dopady obchodních řetězců, informace o fungování řetězců v zahraničí, elektronickou podobu putovní výstavy i informačních letáků, tématických knih a publikací. Stránka má také interaktivní část skrze kterou je možné si objednat tématické informační materiály, putovní výstavu či veřejnou besedu i položit dotaz do Ekologické poradny NESEHNUTÍ. Vyhledávací aplikace REGISTR.HYPER.CZ pak v současnosti obsahuje takřka sedm set článků, textů a monitoringu tisku mapující jednotlivé oblasti související s rozvojem nákupních center. Obsah aplikace je navíc pravidelně doplňován a rozšiřován. „Cílem našeho internetové registru je umožnit těm, kteří o výstavbě dalších marketů rozhodují či se jich dotýká, snadný přístup k relevantním informacím. K informacím o tom, jaké zkušenosti s růstem řetězců mají jinde a jaké existují alternativy.“, vysvětluje smysl nové webové aplikace její správkyně Eliška Bartošová.

Vytvoření a provoz webových stránek hyper.cz a registr.hyper.cz byl podpořen Nadací Partnerství a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Další informace:
Milan Štefanec, NESEHNUTÍ (605 239 579), Eliška Bartošová (603 544 149)


 


TOPlist