Vyhledávání


Kontakt

MAGAZÍN TÁBOR SOBĚ, MAGAZÍN TÁBORSKO SOBĚ
www.tabor.czin.eu

E-mail: taborskosobe@email.cz

Vyberte si

Zajímavé rozhovory.

Články. Legendy, Cestopisy

Fotografie. Obrazy.

Hudba. Videa.

Hasiči. Požáry. Zásahy.

Policie, Doprava

Městský úřad Tábor.

Městská policie Tábor.

Městská knihovna Tábor.

Divadlo Oskara Nedbala.

Programy kin.

Táborské nářečí.

Náboženství. Kázání.

Sport. Stadiony.

MHD. Autobusy. Vlaky.

Zákony. Zákoníky.

Tel. linky důvery.Naše stránka mezi top 10.

Naše stránka na Facebook.E-MAGAZÍN

TÁBOR SOBĚ

www.tabor.czin.eu

Kázání a promluvy

01.11.2009 12:53

 

Kázání a promluvy

Kázání a promluvy

Povzbuzení ve víře - 1Pt 1,3-9

15.04.2010 12:38
  Bible 1. list Petrův 1. kapitola 3.až 9. verš 3  Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 4  Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v...

J 15,9-17 - Přikázání lásky (Ekum. bohosl. v postním období 17.3.2010)

18.03.2010 13:35
  Bible Jan 15,9-17 9  Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 10  Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 11  To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše...

Ž 139 – Zkoumáš mě a znáš mě

06.03.2010 16:57
  Bible, Žalm 139 1  Pro předního zpěváka. Davidův, žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. 2  Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. 3  Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. 4  Ještě nemám slovo na jazyku, a...

Vzývání – Ř 10,11-13; Gn 12,1-9; Lk 24,13-19a. Alianční týden modliteb 2010 (...a budete mi svědky Sk 1,8)

12.01.2010 14:18
    Bible list apoštola Pavla Římanům kapitola 10. verše 11-13 „neboť Písmo praví: `Kdo v něho věří, nebude zahanben.´ Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť `každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen´. Bible kniha...

Boží hod - Tit 3,3-8 – Ukázala se!

25.12.2009 19:19
   Úvod: Vánoční zvěst o narození Krista Ježíše byla vždy velice úzce spjata také se zvěstí velikonoční, o jeho smrti a zmrtvýchvstání. Tak musí i o Vánocích znít celé evangelium, kde je důležité jak to, že se Bůh stal člověkem v PJK – narodil se, tak také to, že se za nás obětoval a...

Mk 7,24-31 - Pohanští psi - (Ř 11,13-32)

21.11.2009 18:38
    Úvod: Rád bych nás dnes trochu více uvedl do Božích plánů se světem. Rád bych, abychom se podívali jakoby z ptačí perspektivy na Boží plán spásy v Kristu Ježíši. Bude to výlet do pohanského prostředí. A to by nám nemělo být cizí, vždyť skoro bezezbytku pocházíme z pohanského národa...

NALIJ ČISTÉHO VÍNA SOBĚ

02.11.2009 15:00
  Nalít čistého vína, to je staré přísloví. Týká se upřímnosti, jedné z nejcennějších vlastností, které člověk může mít. Někdo může být chytrý, vzdělaný, zkušený, zábavný, příjemný a vůbec skvělý člověk, jehož přítomnost nás těší, a může nás mít i velmi rád. Ale pokud není upřímný, zjistíme...

TOPlist