Vyhledávání


Kontakt

MAGAZÍN TÁBOR SOBĚ, MAGAZÍN TÁBORSKO SOBĚ
www.tabor.czin.eu

E-mail: taborskosobe@email.cz

ČR: Předání medailí v Trojském zámku v Praze

22.10.2009 14:04

 

PRAHA - U příležitosti státního svátku 91. výročí vzniku samostatného Československa  budou v pondělí 26. října 2009 v Praze v Trojském zámečku uděleny medaile Hasičského záchranného sboru České republiky. Z rukou generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky Ing. Miroslava Štěpána převezme 45 příslušníků medaili HZS ČR „Za věrnost I. stupně“, 12 příslušníků Plaketu HZS ČR a tři příslušníci obdrží medaili HZS ČR „Za statečnost“. Mezi oceněnými jsou i příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územního odboru Strakonice mjr. Petr Šanda a nstržm. Jindřich Králík. Oba prokázali obrovskou statečnost, když se dne 7. července letošního roku na řece Otavě ve Strakonicích podíleli na záchraně vodáků z převráceného raftu a záchraně svých kolegů, kteří se při této záchranné akci dostali také do bezprostředního ohrožení života.

 

Na závěr doplňuji přehled ocenění, která se udělují v požární ochraně:

Medaile HZS ČR „Za statečnost“
se uděluje hasičům nebo fyzickým osobám za odvážné zákroky při mimořádných událostech,spojené s bezprostředním ohrožením života nebo zdraví.

Medaile HZS ČR „Za zásluhy o bezpečnost“
se uděluje hasičům, občanským zaměstnancům nebo fyzickým osobám za dlouhodobé  ..příkladné pracovní úsilí a osobní iniciativu na úseku požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstvaa majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení.

Čestná medaile HZS ČR se uděluje:

a) příslušníkům zahraničních hasičských záchranných sborů, pracovníkům veřejné správy,právnickým osobám a občanům za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS ČR,

b) pozůstalým po hasiči, který zemřel při výkonu povolání.

 

Medaile HZS ČR „Za věrnost“ má tři stupně a uděluje se příslušníkům HZS ČR za dosahovánívelmi dobrých výsledků ve služební činnosti ve spojení s dobou trvání pracovního neboslužebního poměru v délce nejméně:

a) 30 let u medaile „Za věrnost“ I. stupně
b) 20 let u medaile „Za věrnost“ II. stupně
c) 10 let u medaile „Za věrnost“ III. stupně

 

Plaketa HZS ČR se uděluje:

a)  zahraničním a domácím osobnostem za aktivní účast na významných jednáních nebosnahu vedoucí k dosažení úmluv, jejichž předmětem je řešení záležitostí požární bezpečnostinebo ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizovéhořízení,

b)  právnickým osobám za činnosti, kterými se významně podílejí na zabezpečovánípožární bezpečnosti nebo ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchrannéhosystému nebo krizového řízení,
c) fyzickým osobám za spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky při plnění jeho úkolů.

 

Vendula Matějů
tisková mluvčí HZS Jihočeského kraje


TOPlist